TANGRA

1 1 1 1

Въздухоотоплители, охладители и подови вентилаторни конвектори

Въздушни отоплители, охладители и подовите вентилаторни конвектори, предназначени за отопление и охлаждане на въздуха в индустриални и битови помещения, спортни и търговски обекти.
 

- Водни въздухоотоплители и охладители
-
Електрически въздухоотоплители
- Компактни въздухоподаващи блокове
-
Подови вентилаторни конвектори

Котли на пелети

Гама от водогрейни котли на пелети, оползотворяващи възобновяеми енергоизточници, предназначени за отопление и битово горещо водоснабдяване.

- Котел на пелети TANGRA HP 30 (17-30kW)

- Котел на пелети TANGRA CL 35 (17-35kW)

- Котел на пелети TANGRA CL 80 (40-80kW)

- Пелетна горелка TANGRA B30p (17-35kW)