TANGRA

1 1 1 1

Енерговъзстановяващи съоръжения

Предназначени за възстановяване (повторно използване) на топлина или студ в системите за вентилация и климатизация.
 
- Стандартно изпълнение - EVB - AL
- Средна серия, Ниско налягане - EVB-AL - CBM
- Средна серия, Високо налягане - EVB-AL - CBР
- Серия с повишена ефективност - EVB TOP и Plus
- Серия с ротационен топлообменник
                                       EVB - ROT


Централни въздухоподаващи блокове - AHU (климатични камери)

Централните въздухоподаващи блокове са изградени на модулен принцип във варианти за вътрешен или външен монтаж.
Обработван въздух - от 6000m3/h до 45000m3/h.

- Стандартно изпълнение - AHU - ST - H/DD (едно и двуетажно)

- Хигенно изпълнение - AHU - HYG

- С вграден термопомпен модул - AHU - АС