TANGRA

1 1 1 1

Вентилационни елементи

- Шумозаглушители
- Въздушни филтри
- Кухненски смукатели
- Топлообменни апарати " вода - вода "
- Топлообменни апарати " въздух - въздух "
- Електрически калорифери
- Пожарни клапи
- Подвижни жалузийни решетки
- Канални системи.

Въздухоотоплители, охладители и подови вентилаторни конвектори

Въздушни отоплители, охладители и подовите вентилаторни конвектори, предназначени за отопление и охлаждане на въздуха в индустриални и битови помещения, спортни и търговски обекти.
 

- Водни въздухоотоплители и охладители
-
Електрически въздухоотоплители
- Компактни въздухоподаващи блокове
-
Подови вентилаторни конвектори