TANGRA

2 2 2 2

Индустриални вентилатори и вентилационни боксове

Индустриалните вентилатори са предназначени за подаване и засмукване на въздух във вентилационни и климатични инсталации с различно предназначение.

- Вентилатори с куплиран двигател

- Вентилатори с ремъчна предавка

- Покривни вентилатори

- Вентилатори за агресивни среди

                                 - Въздушни миксери

Индустриални вентилатори S&P

- Аксиални вентилатори
- Центробежни вентилатори
- Канални вентилатори
- Покривни вентилатори
- Вентилатори за високи температури - 400ºC / 2h

- Вентлатори за потенциално взривоопасни въздушни смеси АТЕХ

 

Битови вентилатори и отоплителни уреди S&P

- Вентилатори за баня

- Прозоречни вентилатори

- Канални битови вентилатори

- Въздушни завеси

- Отоплителни конвекторни панели

- Изсушители за ръце

- Кухненски вентилатори.